.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان   با توجه به جنایت هولناک اسید پاشی در اصفهان گروهی اراذل و اوباش از این فرصت استفاده کرده و با پاشیدن آب به زنان باعث رعب و وحشت زیادتری در جامعه شده اند و برای این افراد حکم قضایی اجرا می شو

امروز یکشنبه 06 آذر 1401