.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فانپسر یک دیپلمات معروف به جرم تعرض به یک دختر 13 ساله دستگیر شد. محمود رحمان رحیمون که گفته می شود پسر 20 ساله محمود مراد رحیمون یکی از دیپلمات های پاکستانی در شهر نیویورک است به جرم تعرض به یک دختر 13 ساله اهل برانکس در این هفته دستگیر شد. بر اساس گزارش نیویورک دیلی نیوز محمود رحمان از…

امروز چهارشنبه 22 آذر 1396