.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فانسرگذشت تلخ مرتضی پاشایی از خوانندگی در 14 سالگی تا بروز بیماری سرطان در او و لاغری شدید و کشیده شدن به بیمارسنان و تخت خالی بیمارستان بدون او عکس ماجرایی است.

امروز شنبه 12 آذر 1401