.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فانپرستاری در بیمارستان چاندلر ایالت اریزونا به جرم تزریق مدفوع به بیمار قلبی دستگیر شد. پرستار 65 ساله به نام رزماری ووگل روز پنج شنبه در حالی که سه عدد سرنگ در کیف خود قایم نموده بود ساعت 1.30 دقیقه بع

امروز دوشنبه 10 بهمن 1401