.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فانفرهنگ انگلیسی آکسفورد برای اولین بار یک تصویرنگاشت را به عنوان لغت سال انتخاب کرده است.

امروز یکشنبه 10 مهر 1401