.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فانهوان چنپینگ که یک جراح است میگوید :این دنباله حسابی رشد کرده است و حالا طولش به ۱۰ سانتی متر میرسد، اگر قطعش کنیم به زبان ساده دوباره در می آید. برای متوقف کردن این روند باید ابتدا کانال نخاعی را مرمت

امروز یکشنبه 09 بهمن 1401