.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فانانشای طنز یک داعشی با قلم خون!!  آنچه می خوانید بخشی از انشای یک عدد داعشی دست به قلم است که با خون نوشته شده است: بنام خليفه خون و خنجر و مهرباني؛ البغدادی ما امسال خیلی تابستان خوبی داشتیم. خیلی بهمان خوش گذشت. جایتان خالي رفته بوديم با اين پسرخاله مان و آن پسردايي مان و اين يكي داداشمان عراق و الشام. آخه گفته بودند مرداني كه مي توانند اسلحه دست بگيرند بيايند جهاد جدي آنهايي كه نمي توانند بروند جهاد نكاح! ما هم نگاهي به خودمان كرديم ديديم كه برويم جهاد جدي براي سلامتيمان بهتر است.  …

امروز جمعه 08 بهمن 1400