.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان انشای طنز یک داعشی با قلم خون!!  آنچه می خوانید بخشی از انشای یک عدد داعشی دست به قلم است که با خون نوشته شده است: بنام خليفه خون و خنجر و مهرباني؛ البغدادی ما امسال خیلی تابستان خوبی دا

امروز چهارشنبه 19 بهمن 1401