.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان   مجلس رقاصی زنان و دختران جهاد نکاح برای داعشی ها ،  مجلس رقصی که از نظر مکاتب و مذاهب مختلف فقهی حرام و غیر شرعی به شمار می رود اما نیروهای داعش بدون کمترین توجه به احکام اسلامی، چنین م

امروز چهارشنبه 09 آذر 1401