.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان    اعلام جدیدترین مبالغ جرائم رانندگی     نام سایرشهرها (تومان) روستاو راه روستایی (تومان) کلان شهرو جاده های بین شهری (تومان) رانندگی در حالت مستی و مصرف روانگردان‌ ها 200000 200000 200000 تجاوز از سرعت مجاز (بیش 50 کیلومتر در ساعت) 50000 90000 100000 تجاوز از سرعت مجاز (بیش 30 تا 50 کیلومتر در ساعت) 20000 40000 50000 سبقت غیر مجاز در راه های دو طرفه 50000 90000 100000 عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی 100000 50000 90000 حرکت به طور مارپیچ 100000 50000 90000 حرکت با…

امروز سه شنبه 16 آذر 1400