.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فانجوک های جدید و خنده دار   کوچولوموچولولولومولوهلونونوجووووووووون  ......این پیام صرفا جهت غنچه کردن لب های شماست  و فاقد هرگونه ارزش دیگری میباشد جوکهای خنده دار   دختر خانوما و آقا پسرای ورودی 93 دانشگاه !هفته اول عاشق نشید!از ما گفتن …شاخای دانشگاه از هفته دوم،سوم میاناینا تجربس…   جوکهای خنده دار   وحشی یواش همسایه ها خوابن!!! ...مادر “وحشی بافقی ” وقتی وحشی تو خونه توپ بازی میکرد جوکهای خنده دار   ﭼﻪ ﺗﻮ ﺣﺮﻡ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻤﺐ ﺑﺬﺍﺭﻥﭼﻪ…

امروز یکشنبه 10 مرداد 1400