.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان  یاد آن روزی که بهمن گل به بار آورده بود/و آن زمستانی که با خود نوبهار آورده بودعشق ما صد رشته جان در لعل نوشش بسته بود/حسن او صد چشم دل، آیینه وار آورده بوداز گلستان شهیدان تا به مهرآباد عشق/موج دریای زمان، چشم انتظار آورده بود   ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ اس ام اس 22 بهمن ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣   این دهه فجر است گویی نوبهاروین همه مهراست از او یادگارغصه ها رفتند و افسانه شدندناله ها فریاد مستانه شدند     ♣…

امروز سه شنبه 16 آذر 1400