.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فاننغمه ریزید غیاب مه نو آخر شد باده خرم عید است که در ساغر شد روز عید است ، سوی میکده آیید به شکر که ببخشند هر آنکس که در این دفتر شد . . . عید سعید فطر بر شما مبارک**********عید آمدو خنده به لبان شد در ساز دلم شاد و روان شد از تشنگی وسوز نخوردن گوهر به کلامم رمضان شدعید سعید فطر مبارک**********عید فطر، روز چیدن میوه های شاداب استجابت مبارک باد********** عید فطر ضیافتی است برای پایان این میهمانی عید فطر پاداش افطارهای خالصانه و بجاست عید فطر قبولی انفاقهای به قصد قربت…

امروز چهارشنبه 05 آبان 1400