.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان بنده از همین جا اعلام میکنم:این آدمی ک فکر میکنه نیمه ی گمشده ی منه،نمیه ی گم شدم نیس!لطفا نیمه ی گم شدش بیاد ببرتش رو اعصابمه!!قدیما تا به یه دختر میگفتی: سلام جواب مـیـداد: سلام و کوووفت !اما الان

امروز پنجشنبه 13 بهمن 1401