.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فاندختر کاظم افرندنیا از مردم خواست برای پدرش دعا کنند. سکته مغزی کاظم افرندنیا به گزارش صبحانه، دختر کاظم افرندنیا در خصوص آخرین وضعیت بیماری پدرش گفت: دو شب گذشته به دلیل سکته مغزی در بیمارستان بستری

امروز دوشنبه 10 بهمن 1401