.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان مردم تایلند معتقدند آب مظهر پاکی و روشنایی است و بدبختی و نکبت را از زندگی دور می کند. بر همین اساس، جشن های مختلفی در این کشور بر پایه آب برگزار می شود و در آغاز سال نو، مردم این کشور یکدیگر را خیس

امروز یکشنبه 06 آذر 1401