.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فانمردم تایلند معتقدند آب مظهر پاکی و روشنایی است و بدبختی و نکبت را از زندگی دور می کند. بر همین اساس، جشن های مختلفی در این کشور بر پایه آب برگزار…

امروز دوشنبه 05 تیر 1396