.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فانخوارزمی می‌گوید:چون تشنگی بر حسین ـ علیه السلام ـ و اصحابش شدت یافت، شبانه برادرش عباس را با سی سوار و بیست پیاده و بیست مشك فرستاد تا آنكه…

امروز دوشنبه 07 فروردین 1396