.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان خوارزمی می‌گوید:چون تشنگی بر حسین ـ علیه السلام ـ و اصحابش شدت یافت، شبانه برادرش عباس را با سی سوار و بیست پیاده و بیست مشك فرستاد تا آنكه نزدیك آب رسیدند. عمروبن حجاج گفت: كیستی؟ نافع بن هلال

امروز یکشنبه 09 بهمن 1401