.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فاناخیرا یک لوح 4 هزار ساله متعلق به بین النهرین(کشور عراق کنونی) توسط محققان رمز گشایی شده است. نتایج حاصل جزئیاتی جدیدی را درباره کشتی نوح در اختیار ما قرار می دهد.بر اساس آموخته های عهد عتیق حضرت نوح

امروز یکشنبه 06 آذر 1401