.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان  این مقاله فقط جنبه سرگرمی دارد و قصد توهین ندارد. فقط خانم ها بخونند… چرا خدا مردها را آفرید؟ 1. هدف خاصی نبود 2. گِل اضافه مونده بود 3. نسخه آزمایشی بود 4. اصلا کار خدا نبود چ

امروز شنبه 12 آذر 1401