.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فانمگس اومده تو خونه، رفتم حشره کش آوردم، مامانم می گه می خوای بکشیش؟ پـَـــ نــه پـَـــ می خوام بزنم زیر بغلش بوی عرق نده! رفتم گل فروشی، می گم…

امروز سه شنبه 02 آبان 1396