.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان با توجه به رمز و راز و ابهاماتی که درباره سایر کرات و جهان های دیگر وجود دارد، همواره شاهد ترسیم چهره ای عجیب و خشن از آنها بوده ایم. اما کره ای که منزلگاه ما محسوب می شود نیز حقایق جالب توجه و رازآ

امروز پنجشنبه 13 بهمن 1401