.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فانسوزشی که پس از خوردن فلفل حس می کنید، به خاطر ترکیبات شیمیایی به نام کاپسایسینوئیدها است. این مواد بی بو و بی رایحه در گوشت سفید درون فلفل قرار دارند. هنگامی که شما یک فلفل را درون دهانتان می گذارید

امروز دوشنبه 14 آذر 1401