.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فاندختر جوان برای فرار با دوست پسرش و ازدواج با او نقشه عجیب و شومی کشید که در نهایت خودش بیشترین ضرر را کرد…   زن برای چندمین بار پیامک را خواند و نمی‌دانست چه کار باید بکند. چند دقیقه‌ای با خود کلنجار رفت و بالاخره تصمیمش را گرفت. با خود گفت باید به پلیس خبر بدهم. او بشدت نگران بود که چه اتفاقی برای دختر هجده ساله اش افتاده است. دخترش گرفتار شده بود و باید برای نجات جان او از دست آدم ربایان کاری می کرد. با آن که دخترش در پیامکی که فرستاده، تاکید کرده بود پلیس از این ماجرا باخبر…

امروز چهارشنبه 29 دی 1400