.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فانمورد داشتیم پسره رفته خواستگاری ، دختره اومده خم شه چایی تعارف کنه ، کلیپسش رفته تو حلق داماد !   °. °. °. °. ° جوک کلیپس،اس ام اس کلیپس °. °. °. °. °   یکی از بزرگترین لذتای زندگی اینه که به دخترایی که کلیپس پنجه ای زدن پس کله ای بزنی! یعنی قشنگ دندونه های کلیپس تا اعماق مغزشون میره   °. °. °. °. ° جوک کلیپس،اس ام اس کلیپس °. °. °. °. °       مورد داشتیم دختره میخواسته کلیپس بزنه به…

امروز چهارشنبه 05 آبان 1400