.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان اگه گفتی امروز چه روزیه ؟ بگو دیگه !زیاد فکر نکن ! امروز همون روزیه که دلم برات تنگ شده ! :: :: من کلبه ی خوشبختی تو را روزی با گلهای شوقم فرش خواهم کرد و قشنگترین لحظه هایم را به پای ساده ترین دقا

امروز پنجشنبه 13 بهمن 1401