.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان  مردان متولد مرداد متولدین این ماه عموماً دارای طبعی گرم و خشک بوده خوشرو و مهربان هستند. گاه زود خشمگین می‎شوند ولی زود آرام می‎گیرند.…

امروز شنبه 27 آبان 1396