.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فانبر اساس خبرهای منتشر شده از حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال 96 ، شرایط و مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده اند نیز محاسبه شد. عیدی امسال کارگران از 1.6 تا 2.4 میلیون تومان خواهد بود عیدی آخر سال کارگران برای سال جاری بر اساس قانون کار تعیین می شود. براین اساس حداقل دستمزد کارگران 812 هزار و 164 تومان است که طبق قانون حداقل عیدی کارگران امسال یک میلیون و 624 هزار تومان و حداکثر 2 میلیون و 436 هزار تومان خواهد بود.بنابراین کارگرانی که در سال گذشته برابر با 2 پایه حقوق…

امروز چهارشنبه 29 دی 1400