.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان   پارسال رفته بودیم تفریح بیرون بچه ها هم مشغول بازی بودن خواهر زادم که ۳ سالش بود یهو گفت بچه ها بیاین سوسک پیدا کردم همه بچه ها دوان دوان رفتن سوسکو ببینن…. یه هویی گفت سوسکو بکشم؟؟؟ برادر زادم که ۴ سالش بود گفت نه گناه داره آخه اونم مثل تو یه حیوونه… مارو میگی مردیم از خنده… واسه ماشین پسر خالم میخواستیم بریم ضبط بخریم من بهش گفتم اگه بتونیم از این ضبطایی که از رو ماشینا میدزدن پیدا کنیم خیلی ارزونتر در میاد.حالا رفتیم تو مغازه پسر خالم برگشته به فروشنده میگه:داداش…

امروز چهارشنبه 05 آبان 1400