.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان   پارسال رفته بودیم تفریح بیرون بچه ها هم مشغول بازی بودن خواهر زادم که ۳ سالش بود یهو گفت بچه ها بیاین سوسک پیدا کردم همه بچه ها دوان دوان رفتن سوسکو ببینن…. یه هویی گفت سوسکو بکشم

امروز چهارشنبه 19 بهمن 1401