.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فانتحقیقات نشان می دهند کسانی که كمتر از هفت ساعت در شبانه روز می خوابند، در معرض خطر فشارخون بالا هستند.متخصصان با بررسی 10 هزار زن در طی 5 سال دریافتند زنانی که در طول شبانه روز کمتر از 7 ساعت می خ

امروز چهارشنبه 19 بهمن 1401