.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فاندختری هستم به سن سی و سه           فارغ از درس و کلاس و مدرسه مدرک لیسانس دارم در زبان                   دارم از خود خانه و جا و مکان مرغم و خواهم زبهر خود خروس              مانده ام در حسرت تاج عروس مبل واسباب ولوازم هرچه هست          پنکه وسرویس خواب…

امروز یکشنبه 10 مرداد 1400