.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فانحدودای ساعت ۱۰ صبح بود داشتم تو چند تا کوچه بالاتر از خونمون قدم میزدم ؛ از سر بی حوصلگی هر چیزی توجه منو به خودش جلب میکرد ! یهو چشم  به حجله…

امروز سه شنبه 25 مهر 1396