.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان جنسیت: مرد تولد و وفات: (1345 – … ) محل تولد: ایران – کردستان – بیجار که متولد شده است. شهرت علمی و فرهنگی: بازیگر… فارغ التحصیل دوره کارگردانی و بازیگر تئاتر از فرهنگسرای

امروز چهارشنبه 09 آذر 1401