.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان نام : مصطفی نام خانوادگی : زمانی اصلیت : شمالی تابعیت : ایران اولین نقش : حضرت یوسف تحصیلات : کارشناس مدیریت صنعتی محل زندگی : تهران پیش از این از رویارویی با خبرنگاران احساس خوبی نداشت

امروز شنبه 12 آذر 1401