.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فانبخونید و بخندید: صبحگاه: فرمانده: پس این سربازه‌ها (بجای واژه سرباز برای خانمها باید بگوییم سربازه !) کجان؟ معاون: قربان همه تا صبح بیدار بودن داشتن غیبت میکردن ساعت 10 صبح همه بیدار میشوند… سلام سارا جان سلام نازنین، صبحت بخیر عزیزم صبح قشنگ تو هم بخیر سلام نرگس سلام معصومه…

امروز چهارشنبه 22 آذر 1396