.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان خوشا آنان که دانشجـــــــــــو ندارند دوتا اینــــــسو دوتا آنــــــسو ندارند که از شهریه ها غمــــــــــباد گیرند چو پولـــــــی تا نوک پــــارو ندارند * * * * * * هر آن کس را که دیدی هست دلشا

امروز یکشنبه 10 مهر 1401