.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فانگلایه ها عیبی ندارد ، کنایه هاست که ویران می کند . . . دختری 15 ساله ، نوزادی 1 ساله به بغل داشت... مردم زیرلب بهش میگفتن فاحشه! ، اما هیچ کس نمیدونست که به این دختر در 13 سالگی تجاوز شده بود...!  پسری 23 ساله رو مردم تنبل چاقالوصداش میکردن ، اما هیچ کس نمیدونست پسر بخاطر بیماریشه که اضافه وزن داره...! مردم زنی 40 ساله رو سنگدل خطاب میکردن ، چون هیچ وقت روزا خونه نبود تا با بچه هاش بازی کنه و به کارهاشون برسه اما هیچ کس نمیدونست زن بیوه ست ، و برای پر کردن شکم بچه هاش باید سخت کار کنه! مردی…

امروز سه شنبه 16 آذر 1400