.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان ظاهرا این بز همانند کبک فکر می کند اگر خودش کسی را نبیند دیگران هم او را نمی بینند!!   یک عکاس به نام دونالد جونز هنگامی که میخواست در پارک ملی مونتانا از یک بز تازه متولد شده عکس بگیرد مشاهده

امروز شنبه 12 آذر 1401