.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فانتلویزیون ایران در سال 92 روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت. در حوزه پخش برنامه های ورزشی، گاهی اتفاقاتی در این رسانه رخ داد که در نوع خودش…

امروز چهارشنبه 26 مهر 1396