.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان اگر مراسم خواستگاری انجام شود، علاوه بر اینكه سنتی پسندیده رعایت شده است، به شناخت بهتری ازطرف مقابل دست می یابیم. یكی ازدلایلی كه ازدواج جوانان را ناپایدارمی كند، انتخاب همسربه صورت فردی است. معمول

امروز یکشنبه 09 بهمن 1401