.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فانتنها پرانتزی که دوست ندارم بسته شود لبان توست وقتی می خندی … —————————————————— مرا ببخش اگر به تو پیله کرده ام قدری طاقت بیاوری پروانه ات می شوم … —————————————————— دوری اگه هزارتا عیب داره ، به جاش یه خوبی داره … می فهمی یه نفر چقدر دوستت داره … فهمیدی…

امروز شنبه 13 آذر 1400