.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان بودن يا نبودنت مهم نيست آنقدر دوستت دارم که به حضورت نيازي نيست همانند خدا که هست اما نيست - -- --- ---- - -- --- ---- - -- --- ---- - يکي را دوست دارم که ميدانم او ديگر برايم يکي نيست او برايم

امروز پنجشنبه 13 بهمن 1401