.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان بر اساس خبرهای منتشر شده از حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال 96 ، شرایط و مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده اند نیز محاسبه شد. عیدی امسال کارگران از 1.6 تا 2.4 میلیو

امروز سه شنبه 25 مرداد 1401