.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان خسته از مردم شهر ...! خيلى سعى كردم بمونم و مفيد باشم ولى نشد، همه كار كردم، همه كار همه ى درهارو زدم ولى نخواستن و نذاشتن، همين مردم رو ميگم، كارى كردن كه برم، خب منم ميرم! دارم پير ميشم وديگه واقع

امروز دوشنبه 26 اردیبهشت 1401