.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فانهمین چند وقت پیش بودکه خبری از کشف و حجاب دوبازیگر زن ایرانی منتشر شد و سروصدای زیادی به پا کرد و بعد از آن نیز به مهاجرت یک بازیگر مرد سینما ختم شد.

امروز چهارشنبه 19 بهمن 1401