.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فاندختر 8 ساله در حالی جانش را از دست داد که از شدت تعرض دیگر میلی به زندگی نداشت...! سه نفر در حالی دستگیر شدند که از دختر 8 ساله به عنوان برده ی جنسی استفاده می کردند، پدر این دختر مظنون اصلی این پرونده است. بر اساس گزارش پلیس ؛ دو مظنون دیگر پرونده زیر نظر پدر این کودک کار می کردند. آنها برای رسیدن به مواد مخدر ، از این کودک خردسال بهره جنسی میبردند. به این کودک دختر توسط  کارکنان پدرش بارها تعرض شده بود. در نهایت این دختر به نحوی توانست به خانه مادربزرگش که در پنالا است فرار کند ، وقتی متوجه…

امروز شنبه 13 آذر 1400