.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان  اما خانواده این نوجوان، می گویند که او نوجوانی سرزنده بوده است.   علاوه بر آن خانواده مقتول با توجه به آنچه در صحنه دیده اند ادعای خودکشی رضا را رد کرده اند. به گفته برادر بزرگ تر «رضا» که خود پزشک متخصص است،   آنها به این دلیل آویختن او از دار را صحنه سازی می دانند که نه تنها نوک پاهای این نوجوان روی زمین بوده، بلکه او هنوز دمپایی هایش را به پا داشت و بلوک سیمانی که کنار او قرار داشت بر زمین نیفتاده، برادر رضا احضار داشت که:   «وقتی به حیاط دبیرستان رسیدم…

امروز شنبه 13 آذر 1400