.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فاننجات 6 نوزاد از مرگ توسط بادی گارد “مرتضی پاشایی”,”محسن نیری” از اعضای تیم مراقبتی-تشریفاتی مراسم تشییع مرتضی پاشایی از نجات جان شش نوزاد و کودک که به علت ازدحام جمعیت در مراسم تشییع در حال خفگی بودند

امروز یکشنبه 09 بهمن 1401