.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان جان فدای او که یادم می کند   یاد او هر روزه شادم می کند مهربانی های او شیرین شکر با مرامش کیش و ماتم می کند . . . ***  love ***    به گمانم یادت پنجره احساسم ر

امروز یکشنبه 12 تیر 1401