.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان استاتوس های خنده دار و طنز جالب فیسبوکی اﺻـﻮﻟﻦ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻬﻤﻮﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣـﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎﯼ ﺍﻟﻤﭙﯿﮏ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻩﮐـﻞ ﺯﯾﺮ ﺳـﺎﺧـﺖ ﻫـﺎﯼ ﺧـﻮﻧﻤـﻮﻥ ﺩﭼـﺎﺭ ﭘﯿﺸـﺮﻓـﺖ ﻫـﺎﯼ ﭼﺸﻤﮕﯿـﺮﯼ ﻣﯿﺸـﻪ •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• استاتوس طنز فیس بوک •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•  یارو دو روزه رفته خارجعرق رسیدنش هنوز خشک نشدهتو اینترنت یه عکس فرستاده میگه: گرفتیش ؟میگم :نه! هنوز دانلود نشدهمیگه : شِت !!!! اونجا هنوز سرعت اینترنت…

امروز شنبه 13 آذر 1400