.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان اگر اهل صبر باشد و بلاکش باشد و در بلا صبر کند، آنجا فرموده اند که به غیر حساب جزا می دهند.     هرکس حسنه بیاورد، یعنی چیز دیگری نیاورد، آشغال نیاورد، اگر خوبی بیاورد. جزایش بهتر از آن

امروز پنجشنبه 13 بهمن 1401