.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فاناینجوری که داریم پیش میریم چند وقت دیگه باید به دخترا بگیم:مگه پسری که ابروهاتو برداشتی؟    •. •. •. •. •. •. •  اس ام اس ضد پسر  •. •. •. •. •. •. •   این پسرایی که زیر ابرو برمیدارن، کرم پودر میزننبا ناز حرف میزنن و یقشونو باز میذارن به اینا متلک نندازین، اینا زن زندگین برین خواستگاریشون!    •. •. •. •. •. •. •  اس ام اس ضد پسر  •. •. •.…

امروز دوشنبه 03 آبان 1400